Over FAN

Meer over FAN

Introductie: wat en voor wie?

Bestanden met detailinformatie:

De website FAN 2.0 is gebaseerd op de linguïstische analysemethode FAN, oftewel de Fonologische Analysemethode voor het Nederlands. FAN is bedoeld voor gedetailleerd onderzoek naar fonologische stoornissen bij kinderen met spraakontwikkelingsstoornissen. FAN is in de jaren ’90 ontwikkeld door Mieke Beers en Pieter Masereeuw bij de vakgroep Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

De doelgroep voor het gebruik van FAN 2.0 bestaat uit klinisch linguïsten, spraak- en taalpathologen en logopedisten. Het analyseren van fonologische stoornissen met FAN 2.0 vereist een gedegen kennis van de onderliggende fonologische theorie, de fonologische eigenschappen van het Nederlands en van de normale en afwijkende fonologische verwerving. Benodigde achtergrondinformatie is onder andere te vinden in het proefschrift van Mieke Beers uit 1995.

FAN biedt de mogelijkheid fonologische analyses te maken van consonanten en consonantclusters in alle woordposities (initiaal, mediaal en finaal), en van de vocalen. Over een sample van 50 tot 100 woorden berekent FAN het aantal en het percentage correct uitgesproken consonanten, consonantclusters en vocalen en het totaal aantal substituties en deleties. FAN geeft daarnaast per uitgesproken woord een overzicht van de specifieke substituties en deleties van klanken.

De resultaten van de FAN-analyse geven een beeld van het foneemrepertoire van het kind en van de fonologische processen die het kind toepast in de uitspraak van woorden. Het foneemrepertoire en de fonologische processen vormen de basis voor het bepalen van fonologische behandeldoelen.