FAN-uitvoerfile interpreteren 

Wat staat er in de FAN-uitvoerfile?

De FAN-uitvoerfile geeft op segmentniveau en op kenmerkniveau een gedetailleerd overzicht van de hoeveelheid correcte en incorrecte realisaties van consonan­ten, vocalen en consonant clusters. Bij elke telling worden tevens percentages ten opzichte van het totaal aantal pogingen in een syllabepositie aangegeven. In het geval van substituties maakt het pro­gramma een overzicht van de klanken die gesubsti­tueerd zijn en hoeveel maal er gesubstitueerd is. 

Ter verduidelijking wordt het volgende woordpaar besproken.

            voorbeeld invoer

            1          D: 's  t   r          e - p            @

                        R: '0 p 0 [ra:1] e - p [ra:1] @           (2 x)

 

In de uitvoerfile worden de resultaten van de tellingen van correcte en incorrecte realisaties weergegeven in schema’s voor enkelvoudige consonanten, voor de vocalen en voor de consonantclusters. Een voorbeeldschema met een verkorte weergave van de uitvoerfile op segmentniveau toont de resultaten uit het voorbeeld woordpaar naast fictieve gegevens van enkele andere klanken.

In het blokschema worden in de kolommen per positie (Initiaal, Mediaal en Finaal) de klankrealisaties genoteerd, die respectievelijk Correct, gesubstitueerd (Sub) of gedeleerd (Del) zijn. Per klank geeft de bovenste rij het aantal voorko­mens in beklemtoonde syllabes weer en de onderste rij het aantal voorko­mens in onbeklemtoonde syllabes. Op de derde rij staan de percentages ten opzichte van het totaal aantal voorkomen per positie genoteerd. Voor vocalen en consonantclusters geeft het FAN-programma uitvoerfiles met dezelfde opzet.

De uitvoerfile geeft tevens de substitutieanalyses van de enkelvoudige consonanten, de vocalen en de consonantclusters met het aantal voorkomens en het nummer van het doelwoord in de invoerfile. Een voorbeeld van de substitutieanalyse van enkele C’s uit het woordpaar ‘strepen’ wordt gegeven met een korte uitleg bij iedere klank.

 

Voorbeeld FAN-uitvoer: Schema Totalen voorkomens enkelvoudige C’s 

+‑‑‑--‑--‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑++‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑++‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+

|          |Initiaal   ||Mediaal    ||Finaal     |

|          |Cor|Sub|Del||Cor|Sub|Del||Cor|Sub|Del|

+‑‑‑‑‑‑---‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑++‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑++‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+

|s t r    '|  2|  1|   ||   |   |   ||   |   |   |

|          |   |   |   ||   |   |   ||   |   |   |(regr.ass.)

|         %| 67| 33|   ||   |   |   ||   |   |   |

+‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑++‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑++‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑+

|p        '|  6|   |   ||   |  2|   ||   |   |  2|

|          |  2|   |  2||   |   |   ||  3|   |   |

|         %| 80|   | 20||   |100|   || 60|   | 40|

+‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑++‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑++‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑+

|b        '|  7|   |  1||  4|  1|   ||   |   |   |

|          |   |   |   ||   |   |   ||   |   |   |(syll.del.)

|          | 88|   | 22|| 80| 20|   ||   |   |   |

+‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑++‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑++‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑+

|n        '|   |  4|   ||   |   |   ||  8|   |   |

|          | 11|   |   ||   |   |   ||   |   |  1|

|          | 73| 27|   ||   |   |   || 89|   | 11|

+‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑++‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑++‑‑‑+‑‑‑+‑‑‑+

 

Voorbeeld: Substitutieanalyse enkelvoudige C’s  

In de substitu­tieanalyse wordt bij elke doelklank de sub­stitutieklank genoteerd (eventueel hetzelfde als de doelklank bij correcte realisatie); het totaal aantal voorkomens; de positie met het aantal voorkomens; de naam van het kind en het nummer van het vergelijkings­paar waarin de substitutie voorkomt.

Voorkomens van doelsegmenten en hun realisaties:

s t r     

    p (1 voorkomen bij 1 woord)

            Initiaal (1 voorkomen bij 1 woord)

              Pietje Puk 1

  s t r (2 voorkomens bij 2 woorden)

      Initiaal (2 voorkomens bij 2 woorden)

        Pietje Puk 4, 12

 

Uitleg: /str/ wordt 1 maal vervangen door /p/ in initiale positie in woord 1 a.g.v. regressieve assimilatie en wordt 2 maal correct gerealiseerd als /str/ in initiale positie in de woorden 4 en 12.

 

p

   p (17 voorkomens bij 11 woorden)

      Initiaal (8 voorkomens bij 5 woorden)

        Pietje Puk 13, 57 (2x), 92, 93, 95 (3x)

      Mediaal (2 voorkomens bij 2 woorden)

        Pietje Puk 15, 58

      Finaal (5 voorkomens bij 4 woorden)

        Pietje Puk 13, 42 (2x), 43

 

   Deleties (4 voorkomens in 2 woorden)

      Initiaal (2 voorkomens bij 1 woord)

        Pietje Puk 8 (2x)

      Finaal (2 voorkomens bij 1 woord)

        Pietje Puk 10 (2x)

Uitleg: /p/ wordt 17 maal correct gerealiseerd als /p/, waarvan 8 maal in initiale positie in de woorden 13, 57, 92, 93 en 95; 2 maal in mediale positie in de woorden 15 en 58; en 5 maal finaal in de woorden 13, 42 en 43. De /p/ wordt echter 4 maal gedeleerd, namelijk 2 maal in initiale positie in woord 8 en 2 maal in finale positie in woord 10.

 

b

   b (13 voorkomens bij 7 woorden)

      Initiaal (7 voorkomens bij 4 woorden)

        Pietje Puk 8 (2X), 15, 22, 74

      Mediaal (4 voorkomens bij 3 woorden)

        Pietje Puk 5, 29, 38 (2x)

   w (1 voorkomen bij 1 woord)

      Mediaal (1 voorkomen bij 1 woord)

        Pietje Puk 2

 

   Deleties (1 voorkomen bij 1 woord)

        Pietje Puk 4

 

n

   n (23 voorkomens bij 14 woorden)

      Initiaal (11 voorkomens bij 8 woorden)

        Lion 28 (3x), 37 (2x), 60, 78

      Finaal (8 voorkomens bij 6 woorden)

        Lion 5 (2x), 7, 19, 27, 29, 35 (2x)

   l (2 voorkomens bij 1 woord)

      Initiaal (2 voorkomens bij 1 woord)

        Pietje Puk 8 (2x)

   j (2 voorkomens bij 1 woord)

      Initiaal (2 voorkomens bij 1 woord)

        Pietje Puk 13 (2x)

 

   Deletie(s) (9 voorkomens bij 6 woorden)

      Initiaal (2 voorkomens bij 1 woord)

        Lion 16 (2X)

      Finaal (7 voorkomens bij 5 woorden)

        Lion 10 (3X), 18, 31, 53, 56