Uitleg

Op deze pagina vindt u uitleg over het FAN-computerprogramma, en kunt u een aantal voorbeeld-bestanden downloaden.

De symbolen

Werkwijze

De FAN-website maakt gebruik van het FAN-computerprogramma (versie 1.2.1). Dit programma vergelijkt de uitspraak van een woord door het kind met de volwassen doelvorm. Per klank in de doelvorm van het woord analyseert FAN de uitspraak van het woord. Een klank kan door het kind correct zijn uitgesproken, vervangen zijn door een andere klank (substitutie, bijv. ‘s’=‘t’ in toep voor ‘soep’) of niet uitgesproken zijn (deletie, bijv ‘s’ in kaa voor ‘kaas’). FAN geeft tenslotte een overzicht van het totale aantal correcte, gesubstitueerde en gedeleerde klanken in de uitspraak van alle woorden in het ingevoerde sample.

Het FAN-programma maakt gebruik van een invoerbestand dat op FAN-website geüpload wordt. Het invoerbestand bevat de doelvormen en de uitspraakvormen van de te analyseren woorden. De voorwaarden waaraan het invoerbestand moet voldoen om te kunnen worden geanalyseerd vindt u hier.

Het invoerbestand bestaat uit ASCII-tekens, de tekens op een toetsenbord. Het FAN-programma heeft vaste ASCII-tekens voor alle klanken in plaats van een transcriptie in IPA-symbolen. FAN gebruikt eveneens vaste tekens voor overige notaties, zoals fonetische informatie over de uitspraak, toevoegen of weglaten van klanken, grenzen voor lettergrepen, assimilaties. Deze tekens zijn nodig om de invoer te kunnen lezen en de vergelijking te kunnen maken tussen de doelvorm en de realisatievorm: de uitspraak van het woord door het kind. In Gebruikte symbolen) staat een overzicht van de gebruikte ASCII-tekens voor de transcriptie.

Het resultaat van de FAN-analyse is vervolgens te downloaden vanaf de FAN-website in de vorm van een uitvoerbestand. Handvatten voor de interpretatie van de FAN-analyse in het uitvoerbestand vindt u hier.

Twee voorbeeldbestanden

Twee voorbeeldbestanden vindt u hieronder. Gebruik 'Opslaan Als' om de bestanden op te slaan.

Voorbeeld 1: jeroen.txt

Voorbeeld 2: heleen.txt