Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De eigenaren van de webapplicatie, Mieke Beers en Pieter Masereeuw, zijn bereid in alle redelijkheid hulp te verlenen bij het invoeren van data in een FAN-bestand en bij problemen met het uploaden en downloaden van bestanden in het FAN-programma, alsmede andere functionele problemen met de website.

Kosten

Het gebruik van de webapplicatie is vooralsnog gratis. De makers behouden zich het recht voor om op enig moment alsnog om een vergoeding te vragen, vooral ten bate van de verbetering van de software en ook voor de financiering van beheer en onderhoud van de webapplicatie en voor het huren van de computer op internet.

Indien u een vrijwillige bijdrage wilt doen, dan kunt u zich richten tot de eigenaren van de website, via het e-mailadres waarmee uw registratie bevestigd is, of via telefoonnummer 06-20786265.

Beheer gegevens

De ingevoerde data voor FAN-analyses en de resultaten van de FAN-analyses komen te staan op de server en zijn alleen zichtbaar voor degene die over de bijbehorende inloggegevens beschikt, evenals voor de beheerder van de server.

Verantwoordelijkheid gegevens

Interpretatie van de data verkregen uit de analyses is geheel voor verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Er worden geen beperkingen gesteld aan de professionele achtergrond van degene die data in het FAN-programma invoert. De voorkeur wordt echter gegeven aan een (klinisch) linguïst, dan wel een in FAN gespecialiseerde logopedist.

Gebruik

Indien data die via de webapplicatie Web-FAN met het FAN-analyseprogramma verkregen zijn, gepubliceerd worden, dienen de FAN-methode en de naam van de Web-FAN-website vermeld te worden.

Tevens dient als volgt gerefereerd te worden:

Beers, M. (1995). The phonology of normally developing and language-impaired children. Studies in Language and Language Use, vol. 20. Amsterdam: IFOTT