Syllabificatie FAN-invoer

 

Bij de indeling van woorden (D en R) in syllabes worden de grenzen in eerste instantie morfologisch bepaald (voet-bal, er-in, grap-je etc.). Verder gelden de volgende regels voor zowel de doelvormen als de realisatievormen:

 

- 1 intervocale consonant (VCV)

a) na korte vocaal: C = mediaal (=ambisyllabisch; zie notatie conventie)

b) na lange vocaal: C = initiale C van volgende syllabe (=onset)

c) na [@] : C = initiale C van volgende syllabe (=onset)

 

Bij het bepalen van de syllabegrens bij meerdere intervocale Cs speelt het Maximaal Onset Principe (MOP) een belangrijke rol. Volgens dit principe moet de onset van de syllabe (1 of meerdere Cs aan het begin van de syllabe) zoveel mogelijk gevuld worden met bestaande consonantclusters (d.w.z. clusters die toegestaan zijn in het Nederlands).

- 2 intervocale consonanten (VCCV)

a) Na een korte vocaal valt de syllabegrens meestal binnen het cluster, aangezien de korte vocaal in het Nederlands altijd gevolgd dient worden door een C. De eerste C van het cluster behoort dus bij de eerste syllabe. Volgens het MOP mag de volgende syllabe niet met met een lege onset beginnen en wordt de onset gevuld met de tweede C van het cluster.

Bijv. 'I n - f o (info), '^ t - l ^ s (atlas), 'h E r - d @ r (herder), 'j ^ N - k @ ( janken).

 

b) Na een korte vocaal ontstaat een mediaal cluster, als volgens de MOP beide Cs van het cluster een onset vormen die is toegestaan in het Nederlands en tegelijkertijd een eindcluster van de eerste syllabe kunnen vormen. Dit gebeurt m.n. in het geval van /sp/ clusters.

Bijv. 'h ^ = s p - @ l (haspel), 'k O = s m - O s (kosmos)

c) Na een schwa [@] wordt het cluster een initiaal cluster van de tweede syllabe (=onset), omdat deze hoofdklemtoon heeft.

Bijv. b @ - 's x @y t (beschuit)

 

d) Na een lange vocaal wordt het cluster eveneens een initiaal cluster van de tweede syllabe volgens het MOP.

Bijv. 'l @y - s t @ r (luister)

- 3 en 4 intervocale consonanten (VCCCV)

De positie van de syllabegrens wordt bepaald door het MOP.

Bijv. 's I r - k W i (circuit), 'O r d - n @ r (ordner), 'O k - t r oi (octrooi)

'f E n - s t @ r (venster), 's ^ n - s k r i t (Sanscriet)

 

 

- diminutieven

stamfinale m - pje 's x E r m - p c @ (schermpje)

,, N - kje 'd r ^ N - k c @ (drankje)

,, C - tje 'm o - t O r - t c @ (motortje)

,, V - tj@ 's l a - t c @ (slaatje)

,, V - pje 's x a - p c @ (schaapje)

,, C - etje 'p I = n - @ - t c @ (pinnetje)