OVERZICHT ASCII‑TEKENS FAN met IPA‑omschrijving

 

consonanten:

 

p             bilabiale plosief stemloos

b             bilabiale plosief stemhebbend

P             labden plosief stemloos

B             labden plosief stemhebbend

m            bilabiale nasaal

M            labdentale nasaal

w             bilabiale approximant

W            labdentale approximant

F             bilabiale fricatief stemloos

V             bilabiale fricatief stemhebbend

f              labdentale fricatief stemloos

v             labdentale fricatief stemhebbend

 

t              dent/alveolaire plosief stemloos

d             dent/alveolaire plosief stemhebbend

T             dentale fricatief stemloos                                 'thief`

D             dentale fricatief stemhebbend                        'those`

n             dent/alv. nasaal

s              dent/alv. fricatief stemloos

z              dent/alv. fricatief stemhebbend

"              dent/alv. approximant

l               dent/alv. lateraal

L             dent/alv. laterale fricatief

r              alveolaire roll: 'tong‑r'

/              'tap'

 

S             pal/alv fricatief stemloos

Z             pal/alv fricatief stemhebbend

$             palatale nasaal                                                   'oranje'

C             palatale plosief stemloos

J              palatale plosief stemhebbend

c              palatale fricatief stemloos

ij             palatale fricatief stemhebbend

j              palatale approximant

 

k             velaire plosief stemloos

g              velaire plosief stemhebbend

x             velaire fricatief stemloos

#             velaire fricatief stemhebbend

N             velaire nasaal

&            velaire approximant

 

K             uvulaire plosief stemloos

G             uvulaire plosief stemhebbend

X             uvulaire fricatief stemloos

IJ            uvulaire fricatief stemhebbend

|               uvulaire nasaal

%            uvulaire approximant

R             uvulaire roll: 'huig‑r'

FE           faryngeale plosief

FF           faryngeale fricatief

h             glottale fricatief

?              glottisslag

 

klinkers:

 

i  als in  'biet'                         y  als in  'buut'

I  als in  'bit'                          Y  als in  'hut'

e  als in  'eet'                         q  als in  'deur'

E  als in  'het'                        Q  als in  'freule'

H  als in  E:'man'                 @  schwa

a  als in  'baan'                     ^  als in 'man'

u  als in  'boen'                       =ongeronde u

o  als in  'boon'                     * =ongeronde o

O  als in  'bon'                      < =ongeronde O

A  als in  E:'bath'

 

(diftongen)

 

Ei  als in 'ijs'

ui  als in 'foei'

Au  als in 'fout'

iu  als in 'nieuw'

@y  als in 'huis'

oi  als in 'mooi'

ai  als in 'saai'

eu  als in 'eeuw'

yu  als in 'sluw'

+

enkelvoudige klinkers + @