Notatieconventies FAN-invoerfile

Hierna wordt beschreven welke symbolen gebruikt worden in de doelvormen en realisatievormen van een woordpaar voor de notatie van substituties, deleties en inserties van consonanten, vocalen en de consonantclusters, evenals van enkele fonologische processen.

 

Zowel in doelvorm als realisatievorm geldt:

-              :             na elke D en R van het woordpaar

-              '             vóór syllabe met (hoofd-)klemtoon

-              spaties   na elk teken voor consonant, vocaal en binnen clusters

-              -             syllabes scheiden met syllabestreepje

-              (2 x)       aantal voorkomens altijd tussen haakjes, tot maximaal 9

 

Zowel in doelvorm als realisatievorm gelden de volgende tekens (vetgedrukt; met voorbeeld)

 

                                               teken                     voorbeeld

Segmenten (C's en V's)

  *insertie van C                  { }                           D: 'l a

                                                                              R: 'l a {t}

 

                                                                              D: 'a p

                                                                              R: '{k} a p

  *insertie van C bij C        { }

   (clustervorming)                                              D: '(s) a r

                                                                              R: '(s {t}) a r

 

  *deletie                                               0                             D: 'p o t

                                                                              R: 'p o 0

 

  *mediale C                        =                             D: p ^ = k - @

                                                                              R: p ^ = k - @

 

  *diacriet-toevoeging        ;                              D: 'p l a t

                                                                              R: 'p l;r a t

 

  *meerdere diacrieten                                       D: 'p O s t

                                                                              R: 'p O;~c s t                             

 

  *affricaat-aanduiding     ;^                           D: 'x a p

                                                                              R: 'x a p;^f

 

  *onduidelijke klanken     .F.                           D: 'b o s

                                                                              R: 'b o .F.

 

Clusters

  *insertie                              { }                           D:        o k

                                                                              R: '{s t} o k

 

  *deletie één C                    0                             D: 's t o k

                                                                              R: '0 t o k

 

  *deletie twee C's                               0 0                          D: 's t o k

                                                                              R: '0 0 o k

 

  *vocaal insertie                 ( {V} )                    D: '(s t) a

                                                                              R: '(s {o} t) a

 

- syllabes: (gescheiden door '-')

  *insertie                              {- -}                        D: b ^ l

                                                                              R: b ^ l {-@-}

 

  *insertie en klemtoon                                      D: 'd i

                                                                              R: {-t @-} 't i         of            R: {-'t @-} t i

                

 *deletie                                00                           D: 'l e - s @

                                                                              R: 'l e - 00

 

*reduplicatie                                                       D: W a - t @ r

                                                                              R: W a - {-W a-} 00

 

 

Processen: (met indices)

  *metathesis                       [m:1][m:2]  

    bij V’s en C's                                                   D: m[m:1] ^ k[m:2]

                                                                              R: k[m:2] ^ m[m:1]

 

    in CC's                                                              D: r Y p[m:1] s[m:2]

                                                                              R: r Y s[m:2] p[m:1]

    van CC's : bij elke C notatie van  [m:1], [m:2], etc.

 

 

  *regr./progr. assim.           [ra:1]/[pa:1]     

    bij V’s en C’s                                                  D: 'l o - p @

                                                                              R: 'p[ra:1] o - p[ra:1] @

 

                                                                              D: 'W ^ l

                                                                              R: 'W[pa:1] ^ W[pa:1]

 

    met deletie                                                       D: 'f O l

                                                                              R: 'l[ra:1] O 0[ra:1]

 

    C -> V                                                               D: 'b ^ n t

                                                                              R: 'b ^;~[ra:1] 0[ra:1] t

 

    bij CC's                                                            D: s l o p

                                                                              R: 0 p[ra:1] o p[ra:1]

 

                                                                              D: p r @y k

                                                                              R: p[pa:1] r @y k

 

meerdere tegelijk noteren:  [ra:1, pa:1, ra:2, pa:2, etc.]

 

 * 'hopping'                           [h:1]

 (=deletie syllabe met         bij C's                    D: 'l e - s[h:1] @

     behoud eerste C)                                           R: 'l e s[h:1] - 00

 

                                               bij CC's                 D: m e - s[h:1] t[h:2] @

                                                                              R: m e s[h:1] t[h:2] - 00

 

                                               met substitutie     D: m e - s[h:1]

                                                                              R: m e f[h:1] - 00

 

                                               met deletie            D: m e - s[h:1] t[h:2] @

                                                                              R: m e 0[h:1] t[h:2] - 00

 

Probleem vormt nog 'hopping' waarbij de eerste syllabe op een C eindigt, omdat dan een (groter) cluster ontstaat.

Voorlopige oplossing:                        D: 'e n - t[h:1] c[h:1] @ 

                                                               D: 'e - n[h:3] t[h:1] c[h:2] @

                                                               R: 'e n[h:3] t[h:1] 0[h:2] -00